Algemene Informatie

hart voor zorg groen

Algemene informatie

 1. Onze diensten en in- en exclusie criteria

We vinden het heel belangrijk om te kunnen garanderen dat we te allen tijde verantwoorde en kwalitatief goede zorg kunnen bieden. Dat betekent dat we niet bij alle zorgvragen ingezet kunnen worden. De criteria die bepalen wanneer wij wel of juist geen zorg kunnen bieden, zijn opgenomen in onze in- en exclusie criteria.

Thuiszorg Weerterland biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding thuis bij cliënten boven de 18 jaar.

De zorg kan uit de Zvw, en WLZ worden geboden. Het uitgangspunt is om verantwoorde en kwalitatief goede zorg aan huis te bieden aan al onze cliënten en hun naasten.

Inclusie criteria:

Klanten met onderstaande aandoeningen en of beperkingen kunnen gebruik maken van de diensten van Thuiszorg Weerterland.

 • Somatische aandoening/beperking
 • Psychogeriatrische aandoening/beperking
 • Lichamelijke handicap
 • Zintuigelijke handicap
 • Psychosociale problemen

Op grond van geloof of levensbeschouwing, op grond van afkomst en cultuur en op grond van geslacht of geaardheid wordt niemand uit- en buitengesloten.

Op basis van de onderstaande exclusie criteria wordt beoordeeld of wij aan de betreffende cliënt zorg gaan/blijven verlenen.

Exclusie criteria:

 • Wij bieden geen gecontracteerde zorg
 • Wij bieden geen zorg aan WLZ-cliënten zonder persoonsgebonden budget (PGB)
 • Wij bieden geen ambulante nachtzorg
 • Wij bieden geen zorg als de veiligheid van onze medewerkers en/of cliënt niet kan worden gegarandeerd
 • Wij bieden geen zorg aan cliënten waar sprake is van bovenmatige agressie
 • Wij bieden geen zorg aan cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen
 • Wij bieden geen zorg aan cliënten die de hulp van Thuiszorg Weerterland niet accepteren
 • Wij bieden geen begeleiding aan cliënten met een primaire psychiatrische grondslag
 • Wij bieden geen huishoudelijke hulp in combinatie met begeleiding
 • Wij voeren geen vrijheidsbeperkende handelingen uit.
 • Wij bieden geen zorg als er geen indicatie aanwezig is (uitzondering hierop is de klant die de zorg betaalt uit eigen middelen)